บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กด Like คลิ๊ก บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กด Like คลิ๊ก
@banphasawan @banphasawan
034-685-338, 084-435-0555
086-521-5555
บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กด Like คลิ๊ก
@banphasawan
บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ
@banphasawan
034-685-338, 084-435-0555, 086-521-5555
บ้านผาสวรรค์ ทองผาภูมิ กด Like คลิ๊ก

รับจัดเลี้ยงกรุ๊ป สัมมนา

บ้านผาสวรรค์ ศูนย์เรียนรู้ไม้ดอกและไม้ผล
“รับจัดเลี้ยงสัมมนา ทุกรปแบบ ไม่ว่าจะเป็น สไตล์ดิสโก้เธค คาราโอเกะ ด้วยระบบแสง สี เสียง พร้อมบริการ”

“สามารถรองรับได้ถึง 250 ท่าน”
ห้องประชุมรถบัส
สามารถรองรับได้ถึง 70 ท่าน (มีเครื่องปรับอากาศ)
ห้องประชุมใหญ่
สามารถรองรับได้ถึง 250 ท่าน (ไม่มีเครื่องปรับอากาศ)